Back To Menu
2

Samantha's Fajitas Combinations - Main Menu

*Samantha's Combo #2

$25.99

Try this fajita trio - skirt steak, chicken, and shrimp fajitas.